Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.07.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.07.2019 г.

 


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше - магистър  - Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше - магистър - Медицина

1

Специализант по неврология

Висше - магистър - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - акушарство

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения

1

Програмист, софтуерни приложения

Висше, средно, работа с SQL бази данни

1

Счетоводител, оперативен

Висше, компютърни умения

1

Касиер, домакин

Средно, компютърни умения 

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от  областта на МПС, компютърни умения

2

Охранител

Средно, чисто съдебно минало

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

1

Работник, поддръжка на сгради

Средно, шоф. книжка кат. "В"

1

Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач

Средно, компютърни умения 

1

Обслужващ, магазин

Средно

1

Помощник кухня

Средно, опит

9

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Опаковач

Средно, основно, начално, без образование, подходящи само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

10

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално, 3 год. стаж

10

Зидаромазач

Основно, 3 год. стаж

5

Електрозаварчик

Средно, квалификация, опит

5

Шлосер 

Средно, опит

1

Шлосер 

Средно, основно, 3 г. стаж

5

Шлосер 

Средно, технически умения  

2

Шлайфист

Основно

14

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 год. стаж

6

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

5

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

5

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

8

Монтажник, изделия от метал

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка кат. "ДЕ", 2-3 год. стаж

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Работник, ръчна изработка на изделия от дърво

Средно

2

Бояджия, изделия от дърво

Средно

2

Зареждач, материали

Без изисквания

1

Общ работник

Средно, основно, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

3

Чистач/хигиенист

Средно

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Помощник директор, учебната дейност

Висше  - Педагогика, 5 г. стаж в системата на образованието

1

Преподавател, чужд език

Висше - Английска филология, НУП с чужд език

1

Учител, теоретично обучение

Висше - учител по електротехника и електроника

1

Учител по теория и практика

Висше - учител по хранителни технологии и туризъм, компютърни умения

1

Учител, ресурсен

Висше - Специална педагогика

1

Психолог, училищен

Висше - Психология

3

Учител по математика

Висше - Математика

1

Учител по математика - часове

Висше - Математика

1

Учител по математика и физика

Висше - Математика и физика

1

Учител по математика и информационни технологии

Висше - Математика и информационни технологии

1

Учител по комютърна графика и информационни технологии

Висше - Компютърни науки и нформационни технологии

2

Учител по български език и литература

Висше - Българска филология

1

Учител по английски език

Висше - Английска филология

1

Учител по англ. език в начален етап

Висше - учител по англ . език в начален етап

1

Учител по музика

Висше - учител по музика

1

Учител по музика - лекторски

Висше - учител по музика, компютърни умения

1

Учител по изобразително изкуство - лекторски

Висше - учител по изобразително изкуство, компютърни умения

1

Учител, начален етап  

Висше - НУП, компютърни умения

8

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден  

Висше - НУП, ПНУП

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по английски език

Висше - учител по англ. език

1

Учител по български език и литература

Висше - учител по български език и литература, компютърни умения

1

Учител по математика

Висше - Математика и информатика

2

Учител, начален етап  

Висше - НУП, компютърни умения

1

Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден

Висше - НУП 

1

Помощник на учителя

Средно  

1

Образователен медиатор

Средно

1

Рехабилитатор

Висше - Рехабилитация

1

Логопед

Висше - Логопедия

3

Камериерка

Средно, 1 г. стаж

1

Работник, консервна фабрика

Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 16.07.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

www.jazzfestkz.eu


Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 12.07.2019


Автобусно разписание:Виж