Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.01.2019 г. 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

5

Лекар педиатрия, вътрешни болести, нефрология, пневмология и фтизиатрия, образна диагностика

Висше - Медицина - Педиатрия, Вътрешни болести, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, Образна диагностика

1

Лекар /без специалност/

Висше - Медицина

1

Счетоводител, оперативен

Висше - икономически специалности, компютърни умения

1

Отчетник, счетоводство

Висше, счетоводни продукти, английски език

6

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра

3

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра или акушерка, 2 г. стаж

3

Акушерка

Висше - бакалавър - Акушерство

1

Помощник - възпитател

Средно, компютърни умения

2

Обслужващ, магазин

Средно

40

Рецепционист

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

40

Готвач

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

4

Сервитьор

Средно, 1 г. стаж

40

Сервитьор - бар и ресторант

Средно, английски или немски език - говоримо, опит по професията

30

Камериер/ка

Средно, английски език - говоримо, опит по професията

2

Секционен майстор

Средно

1

Апретурист-бояджия

Средно

15

Заварчик

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

5

Заварчик

Средно, основно, квалификация - аргон и електрожен

1

Огняр

Средно, квалификация -  машинист на котли с високо налягане и газови котли

2

Електромеханик

Средно - ел. техник, стаж по професията

1

Електромонтьор, ремонт на електропроводни линии и мрежи

Средно - ел. техник, стаж по професията

10

Машинен оператор, изтегляне на метал

Средно

5

Стругар

Средно

3

Фрезист

Средно

1

Оператор, металорежещи машини

Средно

3

Настройчик, металорежещи машини

Средно

1

Шлайфист

Средно

46

Работник, сглобяване на детайли

Основно, начално

2

Работник, сглобяване на детайли

Средно, предлагат обучение

3

Диагностик, моторни превозни средства

Висше, средно - специалности в направление МПС, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж като автомонтьор, компютърни умения

1

Автомонтьор

Средно, специалности в направление МПС, шоф. книжка кат. "В", 3 г. стаж като автомонтьор, компютърни умения

1

Монтьор, МПС

Средно, желателно с опит

1

Автотенекеджия

Средно, основно, предлагат обучение

4

Шофьор, товарен автомобил - международни превози

Средно, кат. "С", "СЕ"

3

Работник, изолация

Средно, предлагат обучение

5

Работник, строителство

Основно

10

Кофражист

Средно, 1 г. стаж по професията

15

Кофражист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

15

Арматурист

Средно, основно, опит, желателно говоримо владеене на англ. език

1

Бояджия, изделия от дърво

Средно, желателно с опит

2

Работник, повърхностна обработка на дърво

Основно, желателно с опит

2

Общ работник 

Основно

8

Общ работник 

Начално и по-ниско

1

Чистач/хигиенист 

Основно

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по математика

Висше - учител по математика

1

Учител по изобразително изкуство - лекторски часове

Висше - учител по изобразително изкуство

1

Психолог, училищен

Висше - психология

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител на деца със специални образователни потребности

Висше - специална педагогика, ресторантьорство, компютърни умения

1

Учител по география - лекторски

Висше - учител по география

1

Учител по математика - лекторски

Висше - учител по математика

1

Учител по музика - лекторски

Висше - учител по музика

1

Медицинска сестра

Висше - мед. сестра детски профил или мед. фелдшер

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.01.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 11.01.2019


Автобусно разписание:Виж