Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

> КАЗАНЛЪК

Община Казанлък отличи нови две пластики за парк „Розариум“

Община Казанлък отличи нови две пластики за парк „Розариум“


Днес в Зала №6 на Община Казанлък бяха наградени авторите на излъчените с най-голям брой точки идейни проекти за пластики за вторите постаменти в емблематичния за Казанлък парк „Розариум“. Предстои красивата паркова среда да бъде обогатена с очарованието на идейните проекти „Пламък“, с автор Велин Д...

продължава>

 
Съдебна палата

Нов младши прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура-Казанлък

На 1.07.2019 г., в Районна прокуратура-Казанлък се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на младши прокурор Стойчо Стойчев, назначен с решение на Висшия съдебен съвет след участие в конкурс за първоначално назначаване. В присъствието на колегите си, той положи тържествена клетва и по...

продължава>

 
Приемане и сдаване на длъжността „Командир на батальон ISTAR”

Приемане и сдаване на длъжността „Командир на батальон ISTAR”


В 61 Стрямска механизирана бригада – район Казанлък се проведе церемония по приемане и сдаване на длъжността „Командир на батальон ISTAR”.

продължава>

   
Здравеопазване, образование, инфраструктура са акцентите в Проектобюджет 2019 на Община Казанлък

Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2018 на Община Казанлък

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова отправя покана към местния бизнес, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и обществеността за участие в публично обсъждане на  Отчета...

продължава>

 

Позиция на Общ.Съвет на НД Русофили - гр.Казанлък по повод писмо питане на г-жа Румяна Друмева към кмета на Общ. Казанлък

ПОЗИЦИЯ НА ИБ НА НД „РУСОФИЛИ” – КАЗАНЛЪК
Във връзка с постъпило питане от госпожа Румяна Друмева чрез Общинския съвет – Казанлък до кмета на Община Казанлък по повод на гражданска инициатива, част от която е НД „Русофили”, държим да уточним:

продължава>