Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.10.2021 г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.10.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

4110-2002/Завеждащ, техническа служба

Висше

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL), Интернет

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и информационни технологии)

 

специализирана програма

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по технология на храните)

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL), Интернет

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно / Други неопределени специалности, Без образование

 

 

10

9329-0002/Навивач

Начално, Средно / Други неопределени специалности, Основно

 

 

2

5321-1002/Санитар

Основно

 

 

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

 

 

3

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно / Други неопределени специалности

 

 

2

4321-2014/Склададжия

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Без образование

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно, Висше, Полувисше

 

 

1

5230-1001/Касиер

Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно, Средно

 

Офис пакет, ERP система

2

5163-1004/Обредник

Средно

 

Компютърни умения

1

8212-2005/Монтажник, кабели

Средно

 

 

2

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (шофьор на автобус), Основно (шофьор на автобус), Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус)

 

 

1

4211-1013/Касиер, гише в съобщенията

Средно / Други неопределени специалности

 

Начална компютърна грамотност

1

8182-2004/Огняр

Средно / Други неопределени специалности (Работа с газови котли)

 

 

2

8160-2039/Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове

Средно / Други неопределени специалности (Технически умения)

 

 

10

9329-0002/Навивач

Средно / Други неопределени специалности, Начално, Основно

 

 

2

7514-1003/Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

Средно / Други неопределени специалности, Основно

 

 

1

1221-6008/Ръководител, отдел по продажбите

Средно / Маркетинг и реклама

 

Компютърни умения

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

8181-1020/Машинен оператор, рязане на стъкло

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр), Основно (правоспособност за огняр)

 

 

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

1324-5026/Ръководител, транспорт

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Удостоверение за професионална компетентност), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Удостоверение за професионална компетентност)

 

Електронни таблици

5

3343-3007/Организатор

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство, Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

AutoCad

1

2411-4005/Старши счетоводител

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

 

Компютърни умения

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Средно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Финанси)

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

 

 

2

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия, Висше / Химически науки

 

 

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно, Висше, Полувисше

 

 

1

5221-3002/Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Средно, Професионална квалификация / Търговия на едро и дребно

 

ERP система, Офис пакет

8

5322-1002/Личен асистент

Без образование

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.10.2021 г.

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж