Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.09.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.09.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)

 

Начална компютърна грамотност

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Биологически науки (Биология и химия)

 

Интернет и електронна поща

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирана програма

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер), Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по изобразително изкуство)

 

специализирани програми

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Математика (учител по математика)

 

WORD, Excel и интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика)

 

INTERNET и електронна поща

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Математика (учител по математика), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика)

 

специализирани програми

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра в детска ясла)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра)

 

 

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Магистър -  НУП, ПНУП), Висше / Педагогика (Бакалавър - НУП, ПНУП )

 

Microsoft  Word, Microsoft Exel, Internet, Power Point

1

2359-6011/Педагогически съветник

Висше / Педагогика (Магистър педагог, учител)

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше / Педагогика (Магистър)

 

Microsoft  Word, Microsoft Excel, Internet, Power Point

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

WORD, EXCEL, INTERNET

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

 

1

2341-5016/Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Компютърни умения

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика, допълнителна квалификация - психология)

 

 

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2342-5010/Учител, подготвителна група

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика, логопедия, специално педагогика, психология)

 

Компютърни умения

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирана програма

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирана програма

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (Специална педагогика)

 

Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet

1

2266-6001/Логопед

Висше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)

 

специализирани програми

1

2266-6001/Логопед

Висше / Педагогика (специална педагогика), Висше / Здравни грижи (логопедия)

 

специализирана програма

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (английски език)

 

 

1

2353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси

Висше / Педагогика на обучението по ... (английски език), Висше / Филология (Английска филология)

Английски

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (изобразително изкуство)

 

WORD, EXCEL, INTERNET

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (история и цивилизация, география и икономика)

 

Базисни знания

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и информатика)

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Музикална педагогика)

 

 

1

2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Музикална педагогика)

 

WORD, EXCEL, INTERNET

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика на обучението по ... (НУП, ПНУП)

 

INTERNET и електронна поща

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика на обучението по ... (НУП-специализация ФВС)

 

 

1

2320-5003/Старши учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Професионална квалификация "учител". Технология на продуктите за обществено хранене, инжинер технолог.)

 

Microsoft  Word, Microsoft Excel, Internet, Power Point

1

2330-5006/Учител спортна подготовка

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по ФВС)

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по физика и химия)

 

WORD, Excel и интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Физическо възпитание и спорт)

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Човек и природа, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда)

 

 

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология

 

специализирана програма

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология

 

 

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология (психолог)

 

специализирани програми

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология (психолог)

 

специализирана програма

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (Българска филология-учител по БЕЛ)

 

Работа с програмни продукти, Word, Excel, Internet

3

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно, Без образование

 

 

9

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

 

 

2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Основно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

Начална компютърна грамотност

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

специализирани програми

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Основно

 

 

2

7318-1024/Предач

Основно

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно, Начално, Средно, Висше

 

 

8

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно

 

 

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно, Висше, Полувисше

 

 

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

2

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

 

 

2

5151-1002/Пиколо

Средно

 

 

2

5163-1004/Обредник

Средно

 

Компютърни умения

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

 

работа с програмен продукт

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

INTERNET и електронна поща

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

Работа с компютър

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

 

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

ИНТЕРНЕТ, Текстообработка (MS WORD) и електронни таблици (MS EXCEL)

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

 

WORD, Excel, Internet

8

5329-1002/Водолечител

Средно

 

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

 

 

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

 

 

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

 

 

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

 

 

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно

 

 

1

8212-2005/Монтажник, кабели

Средно

 

 

3

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

 

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

 

 

1

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

 

 

1

7549-1021/Сервизен техник

Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

 

 

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

 

 

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

8181-1020/Машинен оператор, рязане на стъкло

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно

 

 

2

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно, Висше, Полувисше

 

 

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно, Професионален колеж

 

 

9

5322-1002/Личен асистент

Без образование

 

 

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование

 

 

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.09.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж