Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 23.11.2021 г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 23.11.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер),Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

3313-3001/Счетоводител, оперативен

Висше / Икономика

 

Компютърни умения

1

4313-3003/Специалист, труд и работна заплата

Висше / Икономика (Счетоводство и контрол, Икономика и организация на труда, Управление на човешките ресурси)

 

Текстообработка и електронни таблици

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотечно дело)

 

Компютърни умения

1

2341-6017/Главен учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика на обучението по ...

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и физика)

 

Интернет и електронна поща

1

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално,Основно / Други неопределени специалности,Без образование

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Начално,Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Висше

 

 

1

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Основно / Растениевъдство и животновъдство

 

 

10

5322-1002/Личен асистент

Основно / Социална работа и консултиране

 

 

5

7123-2004/Шпакловчик

Основно / Строителство,Средно / Строителство

 

 

5

7131-1001/Бояджия, сгради

Основно / Строителство,Средно / Строителство

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно,Начално,Средно / Търговия на едро и дребно,Висше

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно,Начално,Средно,Висше

 

 

2

4321-2014/Склададжия

Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Начално,Без образование

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Други неопределени специалности

 

Компютърни умения

1

7322-2014/Печатар

Средно / Други неопределени специалности

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

3

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за огняр),Основно (правоспособност за огняр)

 

 

1

3122-3002/Организатор, производство

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Висше / Машинно инженерство

 

Компютърни умения

1

3115-3004/Техник, механик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

2

2142-6022/Инженер, проектант

Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

AutoCad

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

3

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Икономика (Търговия и маркетинг)

 

 

1

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно / Търговия на едро и дребно,Основно

 

 

2

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия,Висше / Химически науки

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 23.11.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж